Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Darwinism as religion : what literature tells us about evolution
Tác giả: Michael Ruse
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9356
 
Darwinism as religion : what literature tells us about evolution
Tác giả: Michael Ruse
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9356
 
It's true! we came from slime
Tác giả: Ken McNamara, Andrew Plant
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Perspectives on Science and Culture
Tác giả: Kris Rutten, Stefaan Blancke, Stefaan Blancke, Kris Rutten, Ronald Soetaert, Ronald Soetaert
Xuất bản: USA: Purdue University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.45
 
Prehistoric world
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: School Specialty Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 2. Âzykoznanie
Tác giả:
Xuất bản: : Volgograd State University, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Von der Volkskunst zur proletarischen Kunst
Tác giả: Wolfgang Eismann
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.809356
 
Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction
Tác giả: Gillian Beer
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục