Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Fathers and sons
Tác giả: Ivan Sergeevich Turgenev, Michael R Katz
Xuất bản: New York: WW Norton, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.73
 
Cinepaternity : fathers and sons in Soviet and post-Soviet film
Tác giả: Helena Goscilo, Yana Hashamova
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4365251
 
The pinch runner memorandum
Tác giả: Kenzaburō Ōe
Xuất bản: New York: M E Sharpe Inc, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
Scan
Tác giả: Walter Jury, Sarah Fine
Xuất bản: New York NY: GP Putnams Sons Books for Young Readers, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The big field
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York NY: Philomel Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The killing ground [electronic resource]
Tác giả: Jack Higgins
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Furious gulf
Tác giả: Gregory Benford
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Grandmaster
Tác giả: David Klass
Xuất bản: New York: Farrar Straus Giroux, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Travel team [downloadable e-book]
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York: Puffin Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Happiness is ... 200 things i love about dad
Tác giả: Lisa Swerling, Ralph Lazar
Xuất bản: San Francisco: Chronicle Books, 2017
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục