Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
An introduction to financial markets and institutions
Tác giả: Maureen Burton, Bruce Brown, Reynold F Nesiba
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Risk management and financial institutions
Tác giả: John Hull
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.10681
 
Financial markets and institutions
Tác giả: Frederic S Mishkin, Stanley G Eakins
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.10973
 
Financial institutions, markets and money
Tác giả: David S Kidwell
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.10973
 
Financial institutions and markets : the financial crisis--an early retrospective
Tác giả: Robert R Bliss, George G Kaufman
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Leadership and institutions in regional endogenous development
Tác giả: R J Stimson, Maria Salazar, Roger Stough
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.1/4
 
Journal of Financial Management, Markets and Institutions
Tác giả:
Xuất bản: : World Scientific Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The ontology and function of money : the philosophical fundamentals of monetary institutions
Tác giả: Leonidas Zelmanovitz
Xuất bản: Lanham Maryland: Lexington Books, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.401
 
International financial institutions and their challenges : a global guide for future methods
Tác giả: Felix I Lessambo
Xuất bản: New York City NY: Palgrave Macmillan, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.15
 
McGrath's financial institutions, instruments and markets. 5e
Tác giả: Christopher Viney, Michael McGrath
Xuất bản: Sydney: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.0994
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục