Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Fire, flash, and fury : the greatest explosions of history
Tác giả: Ragnar Benson
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1990
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  904
 
Transport phenomena in fires
Tác giả: Mohammad Faghri, Beng Sundén
Xuất bản: Southampton: WIT, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4022
 
Advances in Forest Fire Research 2018
Tác giả: Domingos Xavier Viegas
Xuất bản: Coimbra: Coimbra University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Managing major fires
Tác giả: John Coleman
Xuất bản: Tulsa Okla: PennWell Corp, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.925
 
Firestorm [electronic resource]
Tác giả: Jan Neubert Schultz
Xuất bản: Minneapolis: Carolrhoda Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Vehicle battery fires : why they happen and how they happen
Tác giả: Gregory J Barnett
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: Society of Automotive Engineers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.2293
 
Fire
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Management and engineering of fire safety and loss prevention [electronic resource] : onshore and offshore : papers pres...
Tác giả:
Xuất bản: London New York: Elsevier Applied Science, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.980289
 
Fire and explosion hazards handbook of industrial chemicals
Tác giả: Tatyana Davletshina, Nicholas P Cheremisinoff
Xuất bản: Westwood NJ: Noyes Publications, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Electrostatic hazards [electronic resource]
Tác giả: Günte Lüttgens, Norman Wilson
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục