Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 136 kết quả
Managing Food Industry Waste
Tác giả: Robert R Zall
Xuất bản: IoWa: Blackwell Publ, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.00286
 
Statistical quality control for the food industry
Tác giả: Merton R Hubbard
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food industry quality control systems
Tác giả: Mark Clute
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0068
 
Food industry wastes : assessment and recuperation of commodities
Tác giả: Maria R Kosseva, Colin Webb
Xuất bản: London Waltham MA: ElsevierAcademic Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.51
 
Food industry : assessment, trends and current issues
Tác giả: Doris Cunningham
Xuất bản: New York: Nova Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47664
 
Instrumentation and sensors for the food industry
Tác giả: Erika Kress Rogers, Christopher JB Brimelow
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664
 
Quality assurance for the food industry : a practical approach [electronic resource]
Tác giả: J Andres Vasconcellos
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food industry wastes : assessment and recuperation of commodities
Tác giả: Maria R Kosseva, Colin Webb
Xuất bản: London Waltham MA: ElsevierAcademic Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Food safety in the hospitality industry
Tác giả: Tim Knowles
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Food safety management : a practical guide for the the food Industry
Tác giả: Huub Lelieveld, Yasmine Motarjemi
Xuất bản: Amsterdam: Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục