Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Eukaryotic transcription factors
Tác giả: David S Latchman
Xuất bản: Amsterdam: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8845
 
In vitro transcription and translation protocols
Tác giả: Guido Grandi
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
In vitro transcription and translation protocols
Tác giả: Guido Grandi
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8845078
 
Plant transcription factors : methods and protocols
Tác giả: Sharyn E Perry, Ling Yuan
Xuất bản: New York: Humana, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
 
Engineering an allosteric transcription factor to respond to new ligands [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  572.6
 
Transcriptional regulation in eukaryotes : concepts, strategies, and techniques
Tác giả: Michael Carey, Stephen T Smale
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Transcriptional Switches During Development
Tác giả: François Payre, Serge Plaza
Xuất bản: Oxford: Academic Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  575.01
 
Enhancer RNAs : methods and protocols
Tác giả: Ulf Andersson Ørom
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.88
 
Transcriptional Switches During Development [electronic resource]
Tác giả: François Payre, Serge Plaza
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  575.01
 
The nucleolus : methods and protocols
Tác giả: Attila Németh
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.66
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục