Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 265 kết quả
Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Những vấn đề cơ bản về công tác giáo dục phòng chống ma túy
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.29
 
Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam "Đổi mới giáo dục Đại học và hội nhập quốc tế"
Tác giả: Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.597
 
Giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: UNESCO tại Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  353.84
 
Giáo dục thể chất bóng chuyền
Tác giả: Trung tâm Giáo dục thể chất
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  796.325
 
Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI : Kinh nghiệm của các quốc gia
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Lý luận và phương pháp giáo dục học thể chất, Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao, giáo dục thể chất trường học
Tác giả: Bộ môn Lý luận Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
30 năm giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Sở Giáo dục & Đào tạo TpHCM
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Giáo dục (1 tháng 2 kỳ ). 280
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục