Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Environmental Economics
Tác giả:
Xuất bản: : LLC CPC Business Perspectives, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Empirical Economics
Tác giả:
Xuất bản: : World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Economics and the challenge of global warming
Tác giả: Charles S Pearson
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Integrated Journal of Business and Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Bangka Belitung Fakultas Ekonomi, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Front page economics
Tác giả: Gerald D Suttles, Mark D Jacobs
Xuất bản: Chicago London: University of Chicago Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.973
 
The behavioral economics and politics of global warming : unsettling behaviors
Tác giả: Hersh Shefrin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.019
 
Journal of Global Health Economics and Policy
Tác giả:
Xuất bản: : International Society of Global Health, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Wealth of persons : economics with a human face
Tác giả: John McNerney, David Walsh
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.2
 
Crisis and recovery : ethics economics and justice
Tác giả: Rowan Williams, Larry Elliott
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.941
 
Global economic prospects, June 2016 divergences and risks [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Publications, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục