Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Geopolitics of the Knowledge-Based Economy
Tác giả: Sami Moisio
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.4833
 
Asian Review of Political Economy
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Political Economy of Clean Energy Transitions
Tác giả: Channing Arndt, Douglas Arent, Douglas Arent, Channing Arndt, Mackay Miller, Mackay Miller, Finn Tarp, Finn Tarp, Owen Zinaman, Owen Zinaman
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.794
 
Global economic prospects, June 2016 divergences and risks [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Publications, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
New Sources of Development Finance
Tác giả: AB Atkinson, AB Atkinson
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Food Price Policy in an Era of Market Instability: A Political Economy Analysis
Tác giả: Per Pinstrup-Andersen, Per Pinstrup-Andersen
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.19090511
 
Approaches, Advances and Applications in Sustainable Development of Smart Cities
Tác giả: Hoon Han, Md (Liton) Kamruzzaman, Tan Yigitcanlar
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Revista Desenvolvimento e Civilização
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Capital, State, Empire : The New American Way of Digital Warfare
Tác giả: Scott Timcke
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
When Things Don't Fall Apart : Global Financial Governance and Developmental Finance in an Age of Productive Incoherence
Tác giả: Ilene Grabel
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  332.042
 
1

Truy cập nhanh danh mục