Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1863 kết quả
The Facts on File biology handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  570
 
The Facts on File physics handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  530
 
The Haynes welding manual
Tác giả: Jay Storer, John Harold Haynes
Xuất bản: Somerset England Newbury Park CA: Haynes Pub Group Haynes North America, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.52
 
Eshbach's handbook of engineering fundamentals, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Ovid W Eshbach, Myer Kutz
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620
 
The sales success handbook [electronic resource] : 20 lessons to open and close sales now
Tác giả: Linda Richardson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
Construction databook [electronic resource] : construction materials and equipment
Tác giả: Sidney M Levy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The encyclopedia of leadership : a practical guide to popular leadership theories and techniques
Tác giả: Murray Hiebert, Bruce Klatt
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
The telecommunications handbook
Tác giả: Patricia Morreale, Kornel Terplan
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  384
 
Nurse's manual of laboratory and diagnostic tests
Tác giả: Bonita Morrow Cavanaugh, Juanita Watson
Xuất bản: Philadelphia: FA Davis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Springer handbook of nanotechnology
Tác giả: Bharat Bhushan
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục