Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Healthcare Informatics Research
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Society of Medical Informatics, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Health Informatics in Africa
Tác giả:
Xuất bản: : KoegnieHealth Innovation for Development, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International perspectives in health informatics
Tác giả: Elizabeth Borycki
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Journal of Health Management & Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : Shiraz University of Medical Sciences, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
BMJ Health & Care Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : BMJ Publishing Group, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JMIR Medical Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : JMIR Publications, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Online Journal of Nursing Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : HIMSS, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health Informatics Journal
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Online Journal of Public Health Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : JMIR Publications, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục