Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 431 kết quả
Scandinavian Journal of Military Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Scandinavian Military Studies, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Military and Strategic Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Centre for Military Security and Strategic Studies, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Bradley M2/M3 : infantry fighting vehicles 1983-1994
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey Military, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
German light panzers 1932-1942
Tác giả: Bryan Perrett
Xuất bản: London: Osprey Military, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Late imperial Chinese armies 1520-1840
Tác giả: Chris Peers, Christa Hook
Xuất bản: London: Osprey Military, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.00951
 
Siege weapons of the Far East. 1, AD 612-1300
Tác giả: Stephen R Turnbull, Wayne Reynolds
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.44095
 
British infantry equipments. (2), 1908-2000
Tác giả: Mike ChappellMike Chappell
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
British Napoleonic ship-of-the-line
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Country Victoria's own : 150 years of 8/7 RVR and its predecessors
Tác giả: Neil Leckie
Xuất bản: Loftus NSW: Australian Military History Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.309945
 
Internal Kurdish Coherence : Analyzing Alliances, Capacities, Threats, and Political Objectives of Kurdish Groups and Pa...
Tác giả: David Vestenskov, Andreas Høj Fierro
Xuất bản: Copenhagen: Scandinavian Military Studies, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục