Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Huấn luyện bóng ném
Tác giả: Nguyễn Hùng Quân
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.312
 
Huấn luyện nhân viên
Tác giả: John Eaton, Hoàng Ngọc Tuyến, Roy Johnson, Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
Tính chu kỳ trong huấn luyện thể thao
Tác giả: Lâm Quang Thành, Bùi Trọng Toại
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.71
 
Nhảy cao : Sách chuyên khảo dùng cho huấn luyện viên, vận động viên, giáo viên và sinh viên đại học TDTT
Tác giả: Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Thị Xuân Phương
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  793.432
 
Hệ thống bài tập huấn luyện cầu lông : sách tham khảo dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Trần Văn Vinh, Đào Chí Thanh, Phan Thế Đệ
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.345
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Lý luận và phương pháp giáo dục học thể chất, Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao, giáo dục thể chất trường học
Tác giả: Bộ môn Lý luận Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
1

Truy cập nhanh danh mục