Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
The industrial revolution in world history
Tác giả: Peter N Stearns
Xuất bản: Boulder Colo: Westview Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.09
 
The industrial revolution
Tác giả: Pat Hudson
Xuất bản: London New York New York NY: E Arnold Distributed in the USA by Routledge Chapman and Hall, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.0941
 
The Industrial Revolution in Europe, 1750-1914
Tác giả: James Farr
Xuất bản: Detroit: ThomsonGale, c2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.94028
 
The industrial revolution : history, documents, and key questions
Tác giả: Jeff Horn
Xuất bản: Santa Barbara California: ABCCLIO an imprint of ABCCLIO LLC, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9034
 
Family and Business during the Industrial Revolution
Tác giả: Hannah Barker
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.09034
 
Chapter Re-fashioning Industrial Revolution. Fibres, fashion and technical innovation in British cotton textiles, 1600-1780
Tác giả: John Styles
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338
 
Leap : a revolution in creative business strategy
Tác giả: Bob Schmetterer
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Disability in the Industrial Revolution : Physical impairment in British coalmining, 1780-1880
Tác giả: Daniel Blackie, David M Turner
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.11
 
Leap : E revolution in creative business strategy
Tác giả: Bob Schmetterer
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
The Genesis of Industrial America, 1870-1920 [electronic resource]
Tác giả: Maury Klein
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục