Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Commercializing biobased products : opportunities, challenges, benefits and risks
Tác giả: Seth Snyder
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Japan, China, and the growth of the Asian international economy, 1850-1949. Volume 1
Tác giả: Kaoru Sugihara
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337.15
 
Families : a social class perspective
Tác giả: Shirley A Hill
Xuất bản: Los Angeles: SAGEPine Forge Press, c2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.850862
 
The industrial revolution : history, documents, and key questions
Tác giả: Jeff Horn
Xuất bản: Santa Barbara California: ABCCLIO an imprint of ABCCLIO LLC, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9034
 
The Turning Point in China's Economic Development
Tác giả: Ross Garnaut, Ligang Song
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Native sources of Japanese industrialization, 1750-1920
Tác giả: Thomas C Smith
Xuất bản: Berkeley Calif: University of California Press, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.952
 
The China Boom and its Discontents
Tác giả: Ross Garnaut, Ligang Song
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
El proceso de industrialización en la ciudad de México (1821-1970)
Tác giả: Gustavo Garza
Xuất bản: Mexico DF: Colegio de Mexico Centro de Estudios Demograficos y de Desarrollo Urbano, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.972
 
Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Trần Hồng Lưu
Xuất bản: H: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
Ecological Form System and Aesthetics in the Age of Empire
Tác giả: Nathan K Hensley, Philip Steer
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  820.9008
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục