Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 680 kết quả (0.0156211 giây)
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
Information science
Tác giả: David G Luenberger
Princeton: Princeton University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: 
: Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.03
 
The Science of Citizen Science
Tác giả: Katrin Vohland
Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Fractional Calculus and the Future of Science
Tác giả: Bruce J West
Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Data Science and Knowledge Discovery
Tác giả: Filipe Portela
Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Knowledge and the economy [electronic resource]
Tác giả: Peter Meusburger
Dordrecht: Springer Science, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 303.4833
 
The Science of Citizen Science [electronic resource]
Tác giả: 
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 302.2
 
Data science for dummies
Tác giả: Lillian Pierson
Hoboken New Jersey: For Dummies a Wiley Brand, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
Data science for dummies
Tác giả: Lillian Pierson
: ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục