Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 803 kết quả (0.0199998 giây)
An introduction to international relations theory : perspectives and themes
Tác giả: 
Harlow England New York: Pearson Longman, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 327
 
Internet governance in an age of cyber insecurity
Tác giả: Robert K Knake
New York NY: Council on Foreign Relations, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.67
 
The Oxford handbook of international relations
Tác giả: 
Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 327
 
Humanitarian intervention and international relations
Tác giả: 
Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.584
 
Research methods in international relations
Tác giả: Christopher Lamont
London: Sage Publications, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 327.1072
 
International relations : the global condition in the twenty-first century
Tác giả: Frederic S Pearson
New York: McGraw Hill, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 327
 
Technology and Agency in International Relations
Tác giả: Marijn Hoijtink
London New York: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 327.02854678
 
Cyberpolitics in international relations
Tác giả: Nazli Choucri
Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International relations : a European perspective
Tác giả: Telò Mario
Farnham England Burlington VT: Ashgate, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 327.101
 
Sincerity in Politics and International Relations
Tác giả: 
Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 320.019
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục