Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Tính kết cấu tông cốt thép
Tác giả: Bùi Quang Trường, Bùi Trung Dũng, Nguyên Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu tông cốt thép
Tác giả: Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Hữu Thành
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.153
 
Kết cấu tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Kết cấu tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Kết cấu tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu nhà cao tầng tông cốt thép
Tác giả: Lê Thanh Huấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Tính toán cấu kiện tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu chuyên dụng tông cốt thép
Tác giả: Lê Thanh Huấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
Kết cấu nhà cao tầng tông cốt thép
Tác giả: Lê Thanh Huấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Đồ án kết cấu tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục