Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúcxây dựng
Tác giả: Đoàn Định Kiến, Đoàn Như Kim
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  720.3
 
Từ điển bách khoa Xây dựng - Kiến trúc
Tác giả: Đoàn Định Kiến, Nguyễn Huy Côn, Trần Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  720.3
 
Từ điển Anh - Việt kiến trúcxây dựng
Tác giả: Cyril M Harris
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  720.3
 
Thực hành tiếng Anh trong kiến trúcxây dựng
Tác giả: Đỗ Văn Thái
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.024624
 
Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị
Tác giả: Vi Thị Quốc Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024624
 
Kiến trúc công nghiệp. Tập 1- Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  725.4
 
Quy Hoạch Xây dựng(2 Tháng 1 kỳ) =Construction Planning Review. 58-8
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thônBộ Xây dựng,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
Quy Hoạch Xây dựng(2 Tháng 1 kỳ) =Construction Planning Review. 50
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thônBộ Xây dựng,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
Quy Hoạch Xây dựng(2 Tháng 1 kỳ) =Construction Planning Review. 51
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thônBộ Xây dựng,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
Quy Hoạch Xây dựng(2 Tháng 1 kỳ) =Construction Planning Review. 52
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thônBộ Xây dựng,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục