Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 282 kết quả
Theory of knowledge : structures and processes
Tác giả: M S Burgin
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121
 
Epistemology : a contemporary introduction to the theory of knowledge
Tác giả: Robert Audi
Xuất bản: New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121
 
Knowledge management in theory and practice
Tác giả: Kimiz Dalkir
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
Broken Theory
Tác giả: Alan Sondheim
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
The two fundamental problems of the theory of knowledge
Tác giả: Karl R Popper, Troels Eggers Hansen, Andreas Pickel
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121
 
Responsible belief : a theory in ethics and epistemology
Tác giả: Rik Peels
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.6
 
The Fourth Way : A Theory of Knowledge
Tác giả: Reinhardt Grossmann
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Epistemic Game Theory and Logic
Tác giả: Paul Weirich (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Without Foundations Justification in Political Theory
Tác giả: Don Herzog
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.01
 
The Fourth Way A Theory of Knowledge
Tác giả: Reinhardt Grossmann
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  121
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục