Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Sự biến đổi của làng - Việt Nam ngày nay (Ở đồng bằng sông Hồng)
Tác giả: Tô Duy Hợp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  116.1732
 
Làng tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Làng tỉnh Bắc Ninh. tập 2
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí văn hóa Vĩnh Hào
Tác giả: Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam : Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác. Quyển 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc ở tỉnh Phú Thọ
Tác giả: Đoàn Hải Hưng, Nguyễn Phi Nga, Trần Văn Thục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Văn hóa làng Việt Nam phong tục lễ nghi
Tác giả: Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Nghề và làng nghề truyền thống
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.095
 
Sự phát triển của làng nghề La Phù
Tác giả: Tạ Long, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Thị Hồng Yến
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Văn hóa làng Việt Nam qua tục ngữ dân gian
Tác giả: Nguyễn Kim Loan
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục