Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Kỹ năng lãnh đạo, quản doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Cúc
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.304
 
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị văn phòng
Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Quản trị văn phòng
Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Quản trị văn phòng
Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Lê Thị Minh Nguyên, Vũ Xuân Khoan
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  651.3
 
Văn hóa học dẫn luận
Tác giả: Phạm Đức Dương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Tâm học đại cương : Hướng Dẫn Trả Lời Thuyết, Giải Bài Tập Tình Huống Và Trắc Nghiệm (Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng)
Tác giả: Bùi Kim Chi, Phan Công Luận
Xuất bản: Hà Nội: Chính trịHành Chính, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  150
 
luận văn học : Những vấn đề hiện đại
Tác giả: Lã Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  801
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục