Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 225 kết quả
Luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Luật quốc tế
Tác giả: Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Luật quốc tế
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Giáo trình luật kinh tế quốc tế
Tác giả: Nguyễn Hồng Thao, Trịnh Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình luật hải quan Việt Nam và quốc tế
Tác giả: Nguyễn Thừa Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Luật quốc tế : Sách chuyên khảo
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Luật viễn thông
Tác giả: Quốc Thắng
Xuất bản: Hà nội: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0994
 
Giáo trình Luật Quốc tế
Tác giả: Đoàn Năng, Hoàng Phước Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  341
 
Luật kinh tế
Tác giả: Phạm Quốc Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục