Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Thị Xuân Hồng, Vũ Văn Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công
Tác giả: Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692.5
 
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Tác giả: Dương Thành Phết, Nguyễn Đông Phương, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trịnh Công Nhựt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Solaris 9 network administrator
Tác giả: John Philcox
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.076
 
Security+ exam guide
Tác giả: A Crayton Christopher
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Sun Certified Solaris 9.0 System and Network Administrator All-in-One Exam Guide
Tác giả: Paul A Watters
Xuất bản: Osborne: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.076
 
Giáo trình thiết kế quy trình công nghệ : Dùng cho trình độ cao đẳng nghề
Tác giả: Phạm Minh Đạo, Bùi Quang Tám, Nguyễn Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.8
 
Trình biên dịch
Tác giả: Phan Thị Tươi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.435
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục