Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Tự học lắp ráp và sửa chữa máy vi tính
Tác giả: Trí Việt, Hà Thành
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Giáo trình cấu trúc máy vi tínhvi xử lý
Tác giả: Lê Hải Sâm, Phạm Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập, Phạm Xuân Khánh, Vũ Trung Kiên
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính
Tác giả: Sơn Công, Hoàng Long
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi
Tác giả: Lê Trần Công
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Giáo trình cấu trúc máy vi tínhvi xử lý
Tác giả: Lê Hải Sâm, Phạm Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp - cài đặt nâng cấp và bảo trì máy vi tính đời mới
Tác giả: Nguyễn Thu Thiên
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Cấu trúc máy vi tính
Tác giả: Trần Quang Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi
Tác giả: Nguyễn Nam Trung
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.028
 
Hệ điều hành và máy vi tính
Tác giả: Bùi Thế Ngũ
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục