Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
phỏng kinh doanh
Tác giả: Cao Hào Thi, Huỳnh Trung Lương, Võ Văn Huy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.40352
 
phỏng báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
hình hóa và phỏng bằng máy tính
Tác giả: Vũ Ngọc Tước
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình phỏng mạch điện tử
Tác giả: Lê Lục Đặng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3815
 
hình hóa và phỏng
Tác giả: Trương Vũ Bằng Giang, Trần Xuân Nam
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Giáo trình phỏng sàn giao dịch chứng khoán
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
phỏng ổn định động hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab
Tác giả: Nguyễn Viết Đảm
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam
Tác giả: Thái Thị Nho
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện
Tác giả: Thân Ngọc Hoàn
Xuất bản: H: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục