Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 276 kết quả
Journal of Preventive Medicine and Public Health
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Society for Preventive Medicine, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Xiandai yufang yixue
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Modern Preventive Medicine, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shanghai yufang yixue
Tác giả:
Xuất bản: : Shanghai Preventive Medicine Association, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Healthline
Tác giả:
Xuất bản: : Indian Association of Preventive and Social Medicine, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in Preventive Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Hindawi Limited, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Progress in Preventive Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of Preventive Interventions for Adults
Tác giả: Catherine N Dulmus, Lisa A Rapp-Paglicci
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  362.19897
 
Environmental Health and Preventive Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Komiyama Printing Co Ltd, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Veterinary Preventive Medicine
Tác giả: Margaret Root Kustritz
Xuất bản: Place of publication not identified: University of Minnesota Libraries Publishing, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  636.089
 
Preventive Medicine Reports
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục