Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Tự học 600 chữ Kanji căn bản
Tác giả: Hoàng Quỳnh, Trần Thị Minh Phương hiệu đính
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Nhật Bản - đất nước và con người
Tác giả: Eiichi Aoki, Nguyễn Kiên Trường
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.2
 
Nhật Bản đất nước và con người
Tác giả: Eiichi Aoki, Nguyễn Kiên Trường
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.2
 
Minna no Nihongo tiếng Nhật cho mọi người bản mới . sơ cấp 1 - bản tiếng Nhật
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
So sánh các trạng từ căn bản tiếng Nhật
Tác giả: Dziên Hồng
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.65
 
Tự học viết tiếng Nhật căn bản Hiragana
Tác giả: Jim Gleeson, Ngô Mỹ Linh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Văn hóa Nhật Bản
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  306.0952
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong công ty Nhật bản văn hóa làm việc và một số cách nói cơ bản
Tác giả: Midori Iwasawa, Cao Lê Dung Chi, Kyoko Ebihara
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản
Tác giả: Midori Iwasawa, Cao Lê Dung Chi, Noriko TeradaNoriko Terada
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683
 
Marugoto: ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Sơ cấp 1 A2, hoạt động giao tiếp
Tác giả: Hà Thị Thu Hiền, Lê Kim Thanh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục