Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
David Busch's compact field guide for the Nikon D5000
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Nikon D60 FOR DUMMIES
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
David Busch's Nikon D7000 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Nikon D3000 for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Nikon D7100 for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Nikon D5600 for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
David Busch's Nikon D3100 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Nikon D750 : from snapshots to great shots
Tác giả: Rob Sylvan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.31
 
Speedlights & speedlites : creative flash photography at lightspeed
Tác giả: Lou Jones, Bob Keenan, Steve Ostrowski
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
Nikon D7200 for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục