Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 248 kết quả
Mammals of North America
Tác giả: Roland Kays, Don E Wilson
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.097
 
Beetles of eastern North America
Tác giả: Arthur V Evans
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, c2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.76
 
Native American faith in America
Tác giả: Michael Tlanusta Garrett, J T Garrett
Xuất bản: New York: Facts On File, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299.793
 
Medicinal plants of North America : a field guide
Tác giả: Jim Meuninck
Xuất bản: Guilford Connecticut: FalconGuides, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321097
 
Medicinal plants of North America : a field guide
Tác giả: Jim Meuninck
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  581.6
 
Moribund Germanic heritage languages in North America : theoretical perspectives and empirical findings
Tác giả: B Richard Page, Michael T Putnam
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  430.097
 
Storey's illustrated guide to 96 horse breeds of North America
Tác giả: Judith Dutson
Xuất bản: North Adams MA: Storey Pub, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.1097022
 
Cambrian ocean world : ancient sea life of North America
Tác giả: John Russell Foster
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  562.097
 
The girl who married the moon : tales from Native North America
Tác giả: Joseph Bruchac, Gayle Ross
Xuất bản: Golden Colo: Fulcrum Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2089
 
Flying with the eagle, racing the Great Bear : tales from native North America
Tác giả: Joseph Bruchac
Xuất bản: Golden Colo: Fulcrum Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2089
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục