Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The skeptic's guide to the paranormal
Tác giả: Lynne Kelly
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  130
 
An excursion into the paranormal
Tác giả: George Karolyi
Xuất bản: Rev ed 260 Upper Sturt S Aust: Paranormal Phenomena Research Foundation, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  133
 
Unholy spirits : occultism and new age humanism
Tác giả: Gary North
Xuất bản: Ft Worth Tex: Dominion Press, 1986
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133
 
Skeptical odysseys : personal accounts by the world's leading paranormal inquirers
Tác giả: Paul Kurtz
Xuất bản: Amherst NY: Prometheus Books, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.9
 
Encyclopedia of occultism & parapsychology
Tác giả: J Gordon Melton
Xuất bản: Detroit: Gale Research Inc, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.03
 
Limitless mind : a guide to remote viewing and transformation of consciousness
Tác giả: Russell Targ
Xuất bản: Novato Calif: New World Library, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.8
 
Forever odd
Tác giả: Dean R Koontz
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
In the presence of spirits : a true story of ghostly visitations
Tác giả: Barbara Parks
Xuất bản: Woodbury Minn: Llewellyn Publications, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.9
 
Psychology and the Occult
Tác giả: CG JungCG Jung
Xuất bản: London: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  130.19
 
The encyclopedia of ghosts and spirits
Tác giả: Rosemary Guiley
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.103
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục