Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 129 kết quả
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Phân tích kết cấu
Tác giả: Trương Tích Thiện, Nguyễn Thanh Nhã
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.171
 
Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
Hóa phân tích
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  543
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Thực hành hóa phân tích
Tác giả: Võ Hồng Thi, Nguyễn Hoài Hương, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục