Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28449
 
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: Lê Thanh Mai, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.28449
 
Phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thí nghiệm phân tích thực phẩm
Tác giả: Trần Bích Lam
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thí nghiệm phân tích thực phẩm
Tác giả: Trần Bích Lam
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Bài giảng phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Thực hành phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2
Tác giả: Trần Thanh Mai, Khổng Lê Trường Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1
Tác giả: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
1

Truy cập nhanh danh mục