Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 215 kết quả
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
The Beginner's Guide to Preserving Food at Home
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Storey Publishing LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.4
 
Physical principles of food preservation
Tác giả: Marcus Karel, Owen R Fennema, Daryl B Lund
Xuất bản: New York: M Dekker, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food preservation process design [electronic resource]
Tác giả: Dennis R Heldman
Xuất bản: Burlington MA: Academic Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food preservation process design
Tác giả: Dennis R Heldman
Xuất bản: Burlington MA: Academic Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Wood modification : chemical, thermal and other processes
Tác giả: Callum A S Hill
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Nonthermal preservation of foods
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Preserving digital materials
Tác giả: D R Harvey
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter Saur, c2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.84
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục