Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.0200019 giây)
Economics principles and practices reading essentials and note-taking guide : student workbook
Tác giả: 
New York: McGraw Hill companies Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330
 
Systems Thinking
Tác giả: Cliff Whitcomb
Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Multisensory Human-Food Interaction
Tác giả: Kasun Karunanayaka
: Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Accounting Principles
Tác giả: Jerry J Weygandt
USA: John Wiley, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657
 
Seeing Renaissance Glass : Art Optics and Glass of Early Modern Italy 1250-1425
Tác giả: Sarah Dillon
New York NY: PETER LANG, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Variational principles and distributed circuits
Tác giả: A. vander Vorst
Baldock Hertfordshire England Philadelphia PA: Research Studies Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.381
 
Digital systems : Principles and Applications
Tác giả: Ronald J Tocci
NJ: Prentice Hall, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.381
 
Natural Computing and Beyond
Tác giả: Toshiyuki Nakagaki
: Springer Nature, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
First-Principles Approaches to Metals, Alloys, and Metallic Compounds
Tác giả: Richard Dronskowski (Ed.)
Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 530.413
 
Modes of Truth : The Unified Approach to Truth, Modality, and Paradox
Tác giả: Carlo Nicolai
New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 121
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục