Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Basic concepts of psychiatric-mental health nursing
Tác giả: Louise Rebraca Shives
Xuất bản: Philadelphia Pa London: Lippincott Williams Wilkins, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Forensic mental health nursing : current approaches
Tác giả: Chris Chaloner, Michael Coffey
Xuất bản: Oxford: Blackwell Science, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WY 160
 
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice [electronic resource]
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: Maidenhead England: Open University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Jurnal Keperawatan Indonesia
Tác giả:
Xuất bản: : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Keperawatan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Muhammadiyah Malang, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
Tác giả:
Xuất bản: : KARE Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Intellectual disability in health and social care [electronic resource]
Tác giả: Stacey Atkinson, Joanne Lay, Su McAnelly, Malcolm Richardson
Xuất bản: Abingdon Oxon: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2
 
Open Journal of Psychiatry and Allied Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Academy Publisher, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Mental Health and Human Behaviour
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Intellectual disability in health and social care
Tác giả: Stacey Atkinson, Joanne Lay, Su McAnelly, Malcolm Richardson
Xuất bản: London New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục