Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 130 kết quả
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Ronald E Riggio
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Micheal G Aamodt
Xuất bản: USA: Thomson Wadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
SA Journal of Industrial Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : AOSIS, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Industrial Psychiatry Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Computational Modeling for Industrial-Organizational Psychologists
Tác giả: Jeffrey B Vancouver, Jeffrey B Vancouver, Mo Wang, Mo Wang, Justin M Weinhardt, Justin M Weinhardt
Xuất bản: : Taylor Francis, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Organizational psychology : a scientist-practitioner approach
Tác giả: Steve M Jex
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Organizational and work psychology : topics in applied psychology
Tác giả: S Rothmann, Cary L Cooper
Xuất bản: London: Hodder Education, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Career Development and Job Satisfaction
Tác giả: Josiane Fahed-Sreih, Josiane Fahed-Sreih
Xuất bản: London United Kingdom: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.3124
 
Leadership in a Changing World : A Multidimensional Perspective
Tác giả: Muhammad Mohiuddin, Slimane Ed-dafali, Slimane Ed-dafali, Bilal Khalid, Bilal Khalid, Muhammad Mohiuddin, Md Samim Al Azad, Md Samim Al Azad
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  303.34
 
Senior Leadership Teams and the Agile Organization
Tác giả: Stephen J Zaccaro, Nathan J Hiller, Nathan J Hiller, Richard J Klimoski, Richard J Klimoski, Stephen J Zaccaro
Xuất bản: : Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục