Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 259 kết quả (0.0199636 giây)
Kỹ năng lãnh đạo, quản doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Cúc
Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.304
 
Cây xanh phát triển và quản trong môi trường đô thị
Tác giả: Chế Đình Lý
TpHCM: Nông Nghiệp, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4095
 
Những vấn đề cốt yếu của quản
Tác giả: Harold Koontz
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.401
 
Quản đô thị
Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 354.2793
 
Quản chất lượng
Tác giả: 
Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.562
 
Kế toán quản
Tác giả: Hùng Mạnh
Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.1511
 
Quản sản xuất
Tác giả: Gerard Chevalier
Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.5
 
Quản thời gian
Tác giả: Trần Thị Bích Nga
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 650.11
 
Quản ngân sách
Tác giả: Nguyễn Văn Quì
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 352.4
 
Quản nhân sự
Tác giả: Robert Heller
TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục