Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.030001 giây)
Quản môi trường
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.4083
 
Quản môi trường
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4083
 
Cây xanh phát triển và quản trong môi trường đô thị
Tác giả: Chế Đình Lý
TpHCM: Nông Nghiệp, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4095
 
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương đến năm 2030
Tác giả: Trần Văn Út
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 628.44
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2020
Tác giả: Đàm Nguyễn Hoài An
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44068
 
Quản môi trường : Cẩm nang
Tác giả: Lưu Đức Hải
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.4083
 
Quản môi trường : phần chuyên đề
Tác giả: Lê Huy Bá
TPHCM: Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4083
 
Cẩm nang quản môi trường
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.4083
 
Quản chất lượng môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hà
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4083
 
Các công cụ quản môi trường
Tác giả: Đặng Mộng Lân
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4083
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục