Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.0156246 giây)
Nghệ thuật quảng cáo
Tác giả: Armand Dayan
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
Ngôn ngữ quảng cáo = Language Theories
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1014
 
Giáo trình quản trị quảng cáo
Tác giả: Đào Thị Minh Thanh
Hà Nội: Tài chính, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
Quảng cáo
Tác giả: Hoàng Trọng
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
Quảng cáo ngoài trời Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quang Nhựt
Hà Nội: Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1342
 
Nghệ thuật quảng cáo bí ẩn của sự thành công
Tác giả: AlJoe grimaldi et
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
Nghệ thuật quảng cáo bí ẩn của sự thành công
Tác giả: 
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 659.1
 
Dẫn luận về quảng cáo : Advertising: a very short introduction
Tác giả: Winston Fletcher
Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
Kỹ thuật quảng cáo
Tác giả: Huỳnh Văn Tòng
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
Quảng cáo theo phong cách Ogilvy Tôn thờ sự đơn giản và tinh tế, bất chấp mọi quy tắc = : Ogilvy on advertising
Tác giả: David Ogilvy
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục