Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Sailing for dummies
Tác giả: J J Isler, Peter Isler
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.88
 
The handbook of sailing
Tác giả: Bob Bond
Xuất bản: New York: Knopf Distributed by Random House, 1992
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  797.1
 
Be your own sailing coach : 20 goals for racing success
Tác giả: Jon Emmett
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
The handbook of sailing
Tác giả: Bob Bond
Xuất bản: New York: Knopf Distributed by Random House, 1992
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Sailor's start-up : a beginner's guide to sailing elektronisk ressurs
Tác giả: Doug Werner
Xuất bản: Chula Vista Calif: Tracks Pub, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Small-boat sailing
Tác giả: John Kantor
Xuất bản: Irving Tex: Boy Scouts of America, c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Basic keelboat : the national standard for quality sailing instruction
Tác giả: Monk Henry, Mark Smith
Xuất bản: Portsmouth RI: United States Sailing Association, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Fast Track to Sailing : Learn to Sail in Three Days [electronic resource]
Tác giả: Colgate Steve, Colgate Doris
Xuất bản: : Intl Marine Pub Co, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Maximum sail power : the complete guide to sails, sail technology and performance
Tác giả: Brian Hancock
Xuất bản: Norwich Vt: Nomad Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
The blue book of sailing : the 22 keys to sailing mastery elektronisk ressurs
Tác giả: Adam Cort
Xuất bản: Camden Me London: International Marine McGrawHill distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục