Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Scattering theory : the quantum theory on nonrelativistic collisions
Tác giả: John R Taylor
Xuất bản: New York: Wiley, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.754
 
An Introduction to Regge Theory and High Energy Physics
Tác giả: PDB Collins
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1977
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Wave propagation and scattering in random media
Tác giả: Akira Ishimaru
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  539.2
 
Introduction to imaging from scattered fields
Tác giả: M A Fiddy, R Shane Ritter
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Computational methods for electromagnetic inverse scattering
Tác giả: Xudong Chen
Xuất bản: Singapore Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Graphene for Electronics
Tác giả: Eugene Kogan, Eugene Kogan
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Renormalization : an introduction to renormalization, the renormalization group and the operator-product expansion
Tác giả: John C Collins
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.143
 
Causality rules : a light treatise on dispersion relations and sum rules
Tác giả: Vladimir Pascalutsa
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  535.43
 
Chapter Bayesian Approach for X-Ray and Neutron Scattering Spectroscopy
Tác giả: Alessandro Cunsolo, Alessio De Francesco, Luisa Scaccia
Xuất bản: : InTechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Wave scattering by small bodies of arbitrary shapes
Tác giả: A G Ramm
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.124
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục