Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Long-term finance [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Global governance of financial systems : the international regulation of systemic risk
Tác giả: Kern Alexander, Rahul Dhumale, John Eatwell
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Regulating finance : balancing freedom and risk
Tác giả: Tommaso Padoa-Schioppa
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Crisis [electronic resource] : cause, containment and cure
Tác giả: Thomas F Huertas
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
When free markets fail [electronic resource] : saving the market when it can't save itself
Tác giả: Scott McCleskey
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.10973
 
The little data book on financial development 2013
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Crisis : cause, containment and cure
Tác giả: Thomas F Huertas
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
Balancing the banks : global lessons from the financial crisis
Tác giả: M Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole, Keith Tribe
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
Financial governance in East Asia : policy dialogue, surveillance and cooperation
Tác giả: Gordon De Brouwer, Yun-jong Wang
Xuất bản: London New York: RoutledgeCurzon, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.095
 
Governing finance : East Asia's adoption of international standards
Tác giả: Andrew Walter
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.83330218
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục