Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Tục ngữ dân tộc Thái
Tác giả: Phạm Văn Cừ
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tục ngữ - câu đố HMôngz : Song ngữ Hmôngz - Việt
Tác giả: Mã A Lềnh
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa làng Việt Nam qua tục ngữ dân gian
Tác giả: Nguyễn Kim Loan
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đặc điểm tục ngữ Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Tiên
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương ở Tương Dương, Nghệ An
Tác giả: Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn Tày - Nùng
Tác giả: Hoàng Nam
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Châu Á : Tổng quan về địa hình-kinh tế-phong tục của các Châu Lục địa trên thế giới : song ngữ Anh - Việt = Asian
Tác giả: Kim Quang
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915
 
Từ điển thành ngữ, tục ngữ ca dao Việt Nam : Quyển Thượng
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  398.209597
 
Từ điển thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Nam : Quyển Hạ
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục