Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 475 kết quả (0.0199681 giây)
The communications handbook
Tác giả: 
Boca Raton Fla London: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Communications engineering desk reference
Tác giả: 
London: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Telecommunications essentials : the complete global source for communications fundamentals, data networking and the Inte...
Tác giả: Lillian Goleniewski
Boston: AddisonWesley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 621.382
 
Telecommunications demystified : a streamlined course in digital communications (and some analog) for EE students and pr...
Tác giả: Carl Nassar
Eagle Rock Va: LLH Technology Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Telecom for dummies [electronic resource]
Tác giả: Stephen P Olejniczak
Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc: 384
 
Principles of voice & data communications
Tác giả: Regis J Bates
Boston: McGrawHill Irwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.382
 
Fundamentals of telecommunications
Tác giả: Roger L Freeman
Hoboken NJ: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Telecommunications essentials : the complete global source
Tác giả: Lillian Goleniewski
Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 621.382
 
Fundamentals of telecommunications
Tác giả: Roger L Freeman
New York: Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
The essential guide to telecommunications
Tác giả: Annabel Z Dodd
Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục