Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Transmission lines for digital and communication networks : an introduction to transmission lines, high-frequency and high-speed pulse characteristics and applications
Tác giả: Richard E Matick
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31921
 
Networks and devices using planar transmission lines
Tác giả: Franco Di Paolo
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
High voltage protection for telecommunications
Tác giả: Steven Warren Blume
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38215
 
Broadband bible
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Broadband Bible
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publishing Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Broadband bible
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
The first 100 feet : options for Internet and Broadband access
Tác giả: Deborah Hurley, James Keller
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  384.32
 
Design of ultra wideband power transfer networks
Tác giả: Binboga Siddik Yarman
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384135
 
1

Truy cập nhanh danh mục