Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Hán Việt thành ngữ cố sự
Tác giả: Hoàng Xuân Chỉnh, Huỳnh Vĩnh Phúc
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Thành ngữ Anh -Việt
Tác giả: Bùi Phụng
Xuất bản: TpHCM: Văn Hóa Thông Tin, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  423.95922
 
Sống sót nơi công sở Everyday English = Nói đi ngại gì
Tác giả: Gina Kim, Hoàng Hương Liên, Lê Tú Anh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Thật đơn giản -NLP lập trình ngôn ngữ tư duy
Tác giả: Pat Hutchinson, Thảo Linh, David Molden
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.1
 
Thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn Tày - Nùng
Tác giả: Hoàng Nam
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tục ngữthành ngữ người Thái Mương ở Tương Dương, Nghệ An
Tác giả: Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
New York
Tác giả: John Escott
Xuất bản: England: Oxford University, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Từ điển thành ngữ, tục ngữ ca dao Việt Nam : Quyển Thượng
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục