Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Giáo dục học thể thao
Tác giả: Kunath P, Nguyễn Quý Bình, L Paul, Phạm Đình Bẩm, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Lý luận và phương pháp giáo dục học thể chất, Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao, giáo dục thể chất trường học
Tác giả: Bộ môn Lý luận Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.01
 
Sinh cơ học thể dục thể thao
Tác giả: VL Utkin, Lê Quý Phượng, Phạm Xuân Ngà, Vũ Chung Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.76
 
Lịch sử thể dục thể thao : Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
Tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Lê Anh Thơ, Nguyễn Thị Xuyền
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.09
 
Giáo trình quản lý thể dục thể thao : dùng cho sinh viên Đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Phạm Đình Bẩm, Đặng Đình Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.069
 
Giáo trình sinh cơ học thể dục thể thao : sách dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao
Tác giả: Bùi Quang Hải, Ngọ Thị Anh, Nguyễn Đình Minh Quý, Phạm Thị Thiệu, Vũ Chung Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.76
 
Khiêu vũ thể thao : Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
Tác giả: Đinh Khánh Thu, Lưu Thế Sơn, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Kim Lan, Nguyễn Kim Xuân, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Tuấn Dũng, Vũ Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  793.33
 
Vệ sinh thể dục thể thao : sách dùng cho sinh viên Thể dục Thể thao
Tác giả: Lưu Quang Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613
 
Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe : Sách dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao
Tác giả: Lê Hữu Hưng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vũ Chung Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.2024796
 
Lý luận và phương pháp Giáo dục thể dục thể thao trong nhà trường
Tác giả: Trịnh Trung Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Thể Dục Thể Thao, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục