Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Quản lý thời gian
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Tấn Phước
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Quản lý thời gian
Tác giả: Bích Nga, Tấn Phước, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Quản lý thời gian
Tác giả: Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Quì, Tim Hindle
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Nghệ thuật quản lý thời gian sáng tạo cho kỷ nguyên mới
Tác giả: Jan Yager, Hồ Văn Điệp
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.11
 
Cẩm nang kinh doanh harvard - quản lý thời gian
Tác giả: Bích Nga, Tấn Phước, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.11
 
Ván khuôn và giàn giáo
Tác giả: Phan Hùng, Trần Như Đính
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18
 
Kỹ năng xây dựng kế hoạch
Tác giả: Đặng Thị Diệu Hiền
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Real Time Systems
Tác giả: CM Krishna, Kang G Shin
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Tư duy có hệ thống - tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin = : The Organized Mind
Tác giả: Levitin Daniel J, Hoàng Việt
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Con người 80/20 chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc = The 80/20 individual the nine essentials of ...
Tác giả: Richard Koch, Anh Thy, Thiên Kim
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục