Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 187 kết quả
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 5
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 6+7
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 7
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 9
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 8
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). 4
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Thực phẩm và đời sống (Tháng 1 kỳ). food
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội KHKT An toàn thực phẩm VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  600
 
Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm
Tác giả: Lương Đức Phẩm
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  597
 
Giáo trình Công nghệ lên men
Tác giả: Lương Đức Phẩm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục